دانلود به صورت pdf | ذخیره لینک | ارسال نظر

تغییر ترتیب منوهای پنل کاربری وردپرس

راهنمای مرتب کردن و تغییر ترتیب منوی پنل کاربری وردپرس از طریق فایل فانکشن

با نصب پوسته های اختصاصی وردپرس و نصب افزونه های مختلف منوهای زیادی به منوی اصلی پنل کاربری وردپرس اضافه خواهد شد .
برای سفارشی کردن و منظم کردن منوی پنل کاربری می توانید کد زیر را به فایل فانکشن خود اضافه کنید و ترتیب منوهای خود را به دلخواه تغییر دهید .

برای مشاهده آرایه منو می توانید از دستور زیر استفاده کنید :

global $menu; print_r($menu);

ترتیب پیش فرض منوی وردپرسی:

Default: null - defaults to below Comments 

  ۵ - below Posts
  ۱۰ - below Media
  ۱۵ - below Links
  ۲۰ - below Pages
  ۲۵ - below comments
  ۶۰ - below first separator
  ۶۵ - below Plugins
  ۷۰ - below Users
  ۷۵ - below Tools
  ۸۰ - below Settings
  ۱۰۰ - below second separator

همچنین برای تغییر منوها بدون استفاده از کد می توانید از افزونه وردپرسی رایگان زیر استفاده نمائید.

Admin Menu Editor

 

محصولات مرتبط