دانلود به صورت pdf | ذخیره لینک | ارسال نظر

کد نمایش پست های یک پست تایپ خاص

برای نمایش تعداد پست های منتشر شده یک پست تایپ از این قطعه کد استفاده می کنیم

گاهی نیاز هست که برای یک پست تایپ خاص ، تعداد پست های اون پست تایپ رو نمایش بدیم . برای این کار می تونید از قطعه کد زیر استفاده کنید :

محصولات مرتبط